Terapia logopedyczna

To dziedzina, która specjalizuje się w kształtowaniu prawidłowej mowy. Do zadań logopedy w naszym przedszkolu należy dbanie o prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Logopeda pomaga w doskonaleniu mowy dziecka już ukształtowanej, usuwaniu zaburzeń głosu, usuwaniu trudności w czytaniu i pisaniu.
W naszym przedszkolu pracujemy Metodą Krakowską, która skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka i na nauce komunikacji. Metoda ta obejmuje wiele technik terapeutycznych między innymi: stymulację słuchową, komunikację ułatwioną gestami, symultaniczno – sekwencyjną naukę czytania.