ZAJĘCIA PROGRAMOWE w przedszkolu teraputycznym w Rumi


W naszej placówce realizujemy Podstawę Programową zgodną z wytycznymi MEN, w tym Roczne Przygotowanie Przedszkolne (klasa 0).
Poza tym każde dzieckou czestniczy w zajęciach z zakresu:

  • kształtowania funkcji poznawczych
  • treningu komunikacji
  • treningu umiejętności społecznych
  • terapii zaburzeń jedzenia
  • grafomotoryki
  • zajęć plastyczno-sensorycznych
  • muzykoterapii
  • Metody Aktywności Knillów
  • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • gimnastyki z elementami Integracji Sensorycznych

Dzięki małej ilości dzieci w grupie (3 – 7 osób) możemy do każdego dziecka podejść indywidualnie, rozpoznać potrzeby. Przez, co możemy skutecznie wpłynąć na redukcję zachowań niepożądanych, które są nieakceptowane w społeczeństwie, rozwijać zachowania deficytowe, które są prawidłowe i pożądane w społeczeństwie oraz modelować te zachowania.