Muzykoterapia

To wykorzystanie dźwięku, muzyki jako terapii. Terapeuci posługują się na swoich zajęciach grami, zagadkami, wykorzystują teksty literackie, fotografie. Dobór materiału zależy od wieku rozwojowego, nastroju i emocji dziecka lub grupy. Muzykoterapia przyczynia się do wzrostu tempa rozwoju mowy, likwidacji zaburzeń komunikacyjnych oraz zdecydowanie zmniejsza występowanie echolalii. Muzyka ułatwia zdobywanie przez dziecko doświadczeń sensorycznych, dotykowych i słuchowych.
W naszej placówce proponujemy dzieciom muzykę również z namacalnym instrumentem. Każdy nasz przedszkolak uczestniczy w zajęciach muzykoterapii.