Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Elfik
w Rumi

AKTUALNOŚCI

Zajęcia
Programowe

Więcej

Aktualności

Otwarcie

Nowy innowacyjny, integracyjny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Elfik w Rumi jest przeznaczony dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferujemy  opiekę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz szeroki zakres zajęć terapeutycznych.
Innowacyjne podejście całego programu przedszkolnego skutkuje efektywnością uczenia się. Dodatkowym atutem naszej placówki jest mała ilość dzieci w grupie oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zapraszamy.

Nabór

Trwają zapisy do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Elfik” w Rumi. Placówka przeznaczona jest dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmujemy dzieci przez cały rok kalendarzowy. Ilość miejsc ograniczona.
Pobyt w placówce i zajęcia terapeutyczne są bezpłatne.