WWR


W Terapeutycznym Punkcie prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla naszych przedszkolaków oraz dla dzieci z poza placówki.
WWR ma na celu rozwijanie rozwoju psychoruchowego dziecka. Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem wymaga uzyskania opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.