Integracja sensoryczna

To umiejętność gromadzenia przez mózg wrażeń ze wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, równowagi, dotyku, czucia) rozpoznawania ich i integrowania z wcześniejszymi doświadczeniami. O zaburzonej integracji sensorycznej mówimy, gdy informacje docierające do mózgu są niewłaściwie przetwarzane. Pojawiają się wówczas zaburzenia percepcji, zdolności ruchowych, umiejętności bawienia się, samoobsługi, zachowań i uczenia się.

W naszym przedszkolu przy udziale odpowiedniego sprzętu, specjalnej Sali Doświadczania Świata i pod okiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko chętnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach, proponowanych przez terapeutę stymulując zmysły i usprawniając motorykę dużą i motorykę małą oraz koordynację wzrokowo – ruchową.