Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna)

Stosowana Analiza Zachowania inaczej Terapia Behawioralna polega na rozwijaniu zachowań deficytowych, redukowaniu zachowań niepożądanych oraz generalizowaniu i utrzymywaniu efektów terapii. Celem tej terapii jest nauczenie dziecka przede wszystkim zachowań adaptacyjnych, które potrzebne są, aby dziecko osiągnęło jak najwyższy stopień samodzielności i adaptacji w środowisku. Metoda ta dobrze sprawdza się u dzieci z autyzmem.