Metoda Aktywności Knillów

Metoda opiera się na dotyku i ruchu przy specjalnie skomponowanej muzyce. Tak skonstruowany program przyczynia się do obudzenia inicjatywy w nawet najbardziej wycofanych osobach. Metoda Knillów zakłada, że najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra,bowiem dotyk jest pierwszymwrażeniem,jakie doznajemy. Od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem. Ten jest z kolei podstawą kształtowania się kolejnych umiejętności w tym komunikacji. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia, dziecko uczy się odczuwania własnego ciała i otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia.
W naszym przedszkolu każde dziecko uczestniczy w Programie Aktywności Knillów.